public:emai:spam_chain

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
public:emai:spam_chain [2021-06-16 10:38] – created veselypublic:emai:spam_chain [2021-06-17 13:54] (current) vesely
Line 1: Line 1:
 ====== Spam fiters at CERGE-EI ====== ====== Spam fiters at CERGE-EI ======
 +
 +See also [[:public:emai:spam|SPAM, Phishing, Malware]]
 +
 +----
  
 ====== Incoming emails ====== ====== Incoming emails ======
Line 13: Line 17:
 Malicious content - is blocked and is put to system quarantine for further analysis. Malicious content - is blocked and is put to system quarantine for further analysis.
  
-Suspicious content - usualy add warning to the subject - warning texts are in lowercase: [Spam], [Newsletter] , [Warning - bad SPF] etc. +Suspicious content - usualy add warning to the subject - <font inherit/inherit;;#0000cc;;inherit>warning texts are in lowercase</font>**[Spam], [Newsletter] , [Warning - bad SPF]** etc.
 ==== Step 2: Ironport ==== ==== Step 2: Ironport ====
  
Line 21: Line 24:
 Primary appliance is iport (iport2 is auxiliary) Primary appliance is iport (iport2 is auxiliary)
  
-Filtrace na spam je několikastupňová.\\ +Ironport checks for: IP reputationvirusesspam signaturesmass-mail behaviorexecutableencrypted files etc
-1. První filtr je Fortimailkterý kontrolujeme my a pokud by měla být nějaká reklamace na nějpotřebujeme dohledávat podle parametrů zprávyčasu, odesílatele a podobně. Pak lze celkem dobře a přesně zjistit v loguco se staloproč a jak se zprávou naložil.\\ + 
-2Druhý filtr je Ironport, který mimo jiné zprávy značkuje [suspected spam].které propouští ihned dál a [spam], které zařazuje do uživatelské karantény a posílá o tom uživateli zprávu (v současnosti během pracovní doby každou hodinu)Zprávu z karntény lze uvolnit, případně jde i uživatele označit jako čistého pro příští bezproblémové doručení.\\ +Malicious content - is rejected 
-3. Poslední serverový filtr je Zimbra, která může přeřadit zprávu do Junk folderuJeho filtrace je dohledatelná v hlavičkách zprávyViz i výše uvedený text na wiki, poslední ilustrovaný odstavec o hlavičkách zprávy.\\ + 
-4. Úplně poslední filtraci dělá i klient, Thunderbird nebo Outlook.+Suspicious content - is put to personal quarantineWarnings are added to the subject - <font inherit/inherit;;#0000cc;;inherit>warning texts are in uppercase</font>: **[SPAM][SUSPECTED SPAM]** etc. 
 + 
 +User gets regular email digest about newly quarantined emails. It is possible to manually release email and even whitelist sender
 + 
 +==== Step 3Zimbra ==== 
 + 
 +//**Zimbra mailserver is the main email server at CERGE-EI** // 
 + 
 +Zimbra mailserver may put problematic email message to the Junk folder. 
 + 
 +It uses Spamassasin for spam detectionUser may check message headers for detailed info about spam detection (clasification etc.). 
 + 
 +==== Step 4: Email client ==== 
 + 
 +Last step of detection is usualy done in user's client software (ThunderbirdOutlook, …). 
 + 
 +Each email client deals with suspicious content differently. It is necessary to be informed how your specific client works and where to find problematic emails (Junk folder, Spam folder, Newsletter folder etc.)
  
  
  • /var/www/html/dokuwiki/data/attic/public/emai/spam_chain.1623839933.txt.gz
  • Last modified: 2021-06-16 10:38
  • by vesely